جریمه ها دستی می‌تواند به جهت هر مدل تخلف دستگاه لیزر از طرف اینترنت مستر اعمل شود , اما معمولاً به عوارض تحت حادثه می افتد :


خرید یا فروش لینک دستگاه لیزر
به کار گیری از صفحات کاذب &# دستگاه لیزر تهران )
استعمال شیوۀ Cloaking یا این که نهفته کردن محتوا دستگاه لیزر ( در این رویکرد محتوایی که به کاربر نشان داده میگردد با محتوایی که موتور جستجوگر می بیند , گوناگون است )
وب سایت هک شده
وبسایت اسپم
پیوند های غیر نرمال ( در‌حالتی که چنین پیغامی را دریافت کرده اید , به توضیحات مربوط به الگوریتم پنگوئن مراجعه‌نمایید چرا که لینک و پیوند های غیرعادی نشان دهنده جریمه شدن توسط الگوریتم پنگوئن است ) .
محتوای بی کیفیت و کم بها ( Thin Content ) ( درصورتی که چنین پیغامی را اخذ کرده اید , به این معنی است که الگوریتم پاندای گوگل شما را جریمه نموده است . عامل دستگاه لیزر آن احتمالاً کیفیت پائین محتوای سایت شما میباشد ) .


نمونه ای از جریمه دستی گوگل :

هر جریمۀ دستی ای برای دورۀ خاصی در لحاظ گرفته می شود اما شما برای برطرف کردن آن باید با‌گاز مبادرت نمایید . آن‌گاه , در خواستِ دستگاه لیزر تجدید نظر خویش را برای گوگل ارسال نمایید . دستگاه لیزر دوران جرایم دستی معمولاً دربین ۳ ماه تا انتها اعتبار دامنه می‌باشد .

اکنون , تنبیه شدن توسط الگوریتم پنگوئن و دستگاه لیزر داشتن یک جریمۀ دستی ( لینک های غیر طبیعی ) مرسوم ترین گونه دستگاه لیزر مجازات بوسیله گوگل می‌باشد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *