دکمه‌ی فراخوان حساس دستگاه لیزر


بیشترین دستگاه لیزر اعتنا را در صفحه‌ی فرود به خود جلب نماید
دارای رنگ جالب‌توجهی باشد
دارنده نوشته‌ی منحصربه‌فردی دستگاه لیزر باشد
باید صریح و مشخص باشد

دکمه‌ی فراخوان ثانویه : درصورتی‌که محصولی که ارائه می‌دهید یک نرم‌افزار پیچیده باشد و به توضیحات بیشتری نیاز داشته باشد , ممکن است بخواهید از بیش از یک دکمه‌ی فراخوان استعمال نمایید .

خصوصیات دکمه‌ی فراخوان ثانویه هم می بایست مثل خصوصیات دکمه‌ی فراخوان حساس باشد , اما می بایست نوشته‌ای که در آن به عمل می برید با نوشته‌ی دکمه‌ی فراخوان اساسی گوناگون و کوتاه‌تر از آن باشد تا توجه‌ها بیشتر بر دکمه‌ی فراخوان حساس معطوف شوند .

عکس/ویدئو : درصورتی‌که بازدیدکننده در صفحه‌ی فرود شما ازنظر رمانتیک مشغول شود , احتمال دستگاه لیزر این‌که روی دکمه‌ی فراخوان این برگه کلیک نماید بیش تر است . یک عکس یا این که ویدئوی رمانتیک قادر است در جلب‌توجه مخاطب فراوان مؤثر باشد و او‌را به ماندن در صفحه‌ی فرود شما و ادامه‌ی مراحل تبدیل ترغیب نماید .

به کارگیری از محتوای چهره یی در لابه‌لای متون صفحه‌ی فرود هم می تواند به بالا بردن نرخ تبدیل کمک کند زیرا علاوه دستگاه لیزر بر جلب‌توجه مخاطب , به وی تجربه‌ای از به کار گیری از تولیدات دستگاه لیزر و خدمات شما‌را می‌دهد . درصورتی‌که محصول شما یک وب‌سایت نرم‌افزاری است , برای نشان دادن سهولت استفاده از آن از گیف ها و تصاویر متحرک دستگاه لیزر استعمال فرمائیدفرم جمع‌آوری اطلاعات سرنخ‌ها : این داستان به اعتنا بیشتری نسبت با بقیه موارد نیاز دارد . درصورتی‌که این فرم به‌درستی دستگاه لیزر پباده سازی نشود , باعث عقب‌نشینی مخاطب دستگاه لیزر می‌شود و اورا از ادامه‌ی فرایند منصرف می‌کند . این فرم می بایست کوتاه و شفاف و واضح باشد . اما در بعضی موارد شما مجبورید از فرم‌های طولانی‌تر استفاده نمائید &# خرید دستگاه لیزر ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *