چه‌طور به برگه اولیه دستگاه لیزر گوگل برسیم؟

در آفریقا یک شیر برای زنده ماندن دستگاه لیزر میداند که هر روز باید از کندترین آهو سریعتر بدود . دسترسی به اولین جايگاه برای یک وبسایت جدید دشوار و غیرممکن بنظر میرسد اما شما باید در بالا انگیزه خویش را حضور در ورقه اول گوگل قرار دهید و بعد از دستیابی به آن یک به یک رقبا را پشت سر بگذارید تا به توصیه اول دستگاه لیزر گوگل تبدیل گردید , همچون شیری که هر روز برای زنده ماندن کندترین آهو را شکار مینماید .

یک کدام از عوامل تاثیرگذار بر ورود کاربران از صفحه اول گوگل به وب سایت شما توضیحات کاغذ و نحوه نمایش آن در نتایج جستجوی دستگاه لیزر ورقه اول گوگل است . شما با تالیف توضیحات دلخواه و مربوط به مقاله دستگاه ایران روتک لیزر بیشتری به تارنما خود جذب فرمایید . به‌این روش شاید شما در کاغذ اولیه گوگل سکو سوم را داشته باشید ولی بازدیدتان دستگاه لیزر از رتبه دوم نیز بیش تر باشد .

امروزه گوگل اهمیت زیادی برای فاکتورهای کیفی در رتبه بندی سایت‌ها قائل میشود . به صورت کلی گوگل در‌پی ارائه شایسته ترین تجربه کاربری ( UX ) به کاربرانش است . یکی این فاکتورهای دارای اهمیت , نرخ کلیک یا CTR صفحه های تارنما در نتایج جستجوی گوگل است .

هرچقدر سایتی که در ورقه نتایج جستجوی گوگل ظواهر میگردد عنوان و توضیحات جذابی داشته باشد , نرخ کلیک آن و در نهایت رتبه‌اش نیز در گوگل ارتقاء خواهد یافت . برای اینکه بدانید گوگل کاغذ شما‌را به چه شکلی در نتایج نشان میدهد می توانید از شبیه ساز مطرح شده توسط خود گوگل استفاده نمایید . ( کلیک فرمائید richsnippets )
چطور در کاغذ اولیه گوگل بمانیم؟

بعداز کسب منزلت مطلوب و حضور در برگه اول گوگل کار شما تمام نمیشود . شما باید همچنان برای مراقبت این دستگاه لیزر رده عملکرد کنید . برای دست یابی دستگاه لیزر به‌این حیاتی فعالیت های ذیل ضروری است :

یک سری وقت یک توشه مطالب خویش را به روز نمائید و اطلاعات تکمیلی به یوزرها ارائه دهید .
مقام مطلب را در صفحه نخستین گوگل باز نگری کنید و میزان کلیک کاربران را با اعداد متوسط نمودار بالا مقایسه فرمایید , در‌صورتی‌که تعداد کلیک ها زیر است تیتر و توضیحات را باز‌بینی نمائید .
برای مطالب خود لینک و پیوند سازی فرمائید و در صفحه ها و وب سایت های دارای ربط آن را معرفی فرمایید .
محتوای خود را در شبکه های مردمی دستگاه لیزر به اشتراک بگذارید .
نظرها یوزرها را درباره ی متن خویش بپرسید و به صدق دستگاه لیزر جواب آنها‌را بدهید .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *