تثبیت دامنه کلیدی وبسایت دستگاه لیزر

دامنه یا این که آدرس اصلی تارنما چیست؟

آدرس دامنه ( دامین یا دو‌مین ) وب سایت دستگاه لیزر شما می تواند با www و یا سوای آن آغاز شود . دامنه مهم همانی است که شما ترجیح میدهید در نتایج دستگاه لیزر کاوش چشم شود و دستگاه لیزر روتک شما مستقیما بدین دامنه پند میشوند .
تاثیر دامنه با اهمیت بر دستگاه لیزر چیست؟
غلط در حالت ایندکس دستگاه لیزر صفحه های تارنما

موتورهای جستجو آدرس تارنما شما در دو موقعیت سود یا عدم استفاده از www را بعنوان دو دامنه غیر وابسته شناسایی مینمایند . بطور مثال در صورتی‌که آدرس سایت شما www . websima . com باشد اما بصورت websima . com هم قابل مشاهده باشد موتورهای کاوش احتمال دارد هر دو دامنه و یا یکی از آنان‌را ایندکس کنند . در صورتی گوگل دامنه‌ای را ایندکس کند که دامنه اساسی ( Preferred Domain ) مورد نظر شما وجود ندارد , شما فکر میکنید که صفحه های شما ایندکس نمیشوند در حالیکه وضعیت دیگر نشانی سایت شما در حال ایندکس شدن است . برای مشاهده شرایط ایندکس تارنما خود در گوگل و مقایسه دو دامنه میتوانید از امر زیر به کارگیری فرمایید و یا این که به مطلب موتور جستجوی گوگل – ۱۱ نکته کاربردی رجوع‌نمایید :

Site : websima . com

Site : www . websima . com
جلوگیری از ارائه مطالب تکراری و نسخه برداری

برای این‌که با خطاها محتوای تکراری مواجه نشوید بایستی دامنه دارای اهمیت خویش را به موتورهای کاوش معرفی فرمائید . در حالتی که موتور کاوش دستگاه لیزر هر دو دامنه شما را تحلیل و ایندکس نماید دستگاه لیزر آنها را دو صفحه متفاوت البته با محتوای یکسان شناسایی می نماید , این دستور میتواند تاثیر منفی متعددی در دستگاه لیزر وبسایت شما داشته باشد .
مدیر لینک‌های ورودی به دامنه اساسی


در صورتی تا به امروز دامنه کلیدی خویش را تعیین نکرده اید , تعداد و کیفیت لینک ورودی به دامنه‌ها را در لحاظ بگیرید و هر مورد که لینک و پیوند ورودی بهتری دارا‌هستند دستگاه لیزر بعنوان دامنه حساس تعیین فرمایید . دستگاه لیزر لینک‌های ورودی بعدی به سایت شما همه بدین دامنه اختصاص خواهند یافت که بر دستگاه لیزر سایت شما مستقیما تاثیرگذار خواهد بود .

انتخاب دامنه با اهمیت و این‌که دارای www باشد یا خیر و خوبی به طور کامل به شما بستگی دارد , با دقت به بک لینک‌های این دامنه‌ها و یا بر طبق تعداد صفحات ایندکس شده به وسیله گوگل می‌توانید دامنه مهم خود را انتخاب نمائید . در صورتی سایت شما زیردامنه هایی مانند seo . websima . com یا این که crm . websima . com را شامل میشود , به کار گیری از دامنه www . websima . com مناسبتر به نظر میرسد زیرا نشانی دهی زیردامنه ها و تفاوت آن‌ها با دامنه دارای اهمیت را برای یوزرها مشخص و معلوم می نماید .

مقابل عدم استفاده از www آدرس وب سایت شما‌را کوتاهتر نشان می دهد و تجربه نشان داده است که بخش اعظم یوزرها امروزه www را در اولِ آدرس تارنما تایپ نمی‌کنند و حتی سایتهایی با این مدل آدرس دهی را کهن تصور می‌کنند .

در نهایت گزینش دامنه حیاتی برعهده شما بوده و نمی توان بیان کرد که هرمورد برتری مشخصی بر دیگری داراست .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *