رسانه های اجتماعی دستگاه لیزر

دستگاه CNC رسانه های اجتماعی نیز تحت تاثیر این مسئله قرار خواهد گرفت . وقتی که داده های ما یحتاج در دسترس قرار بگیرد دستگاه های بیشتری یک پارچه سازی می گردند و رویه های پرسیدن سوال بوسیله مخاطبان هم مشخص و معلوم می گردد . دیوید نیومن یکی از مدیران راهکار های فروش و رسانه اجتماعی در RhythmOne چنین اعلام می کند :

جستجوی صوتی خیر تنها دستگاه لیزر را زیر تاثیر خویش قرار میدهد دستگاه لیزر بلکه می تواند بر روی رسانه های اجتماعی نیز اثر بگذارد . این مورد علی الخصوص در خصوص نحوه توسعه و گسترش محتوا بوسیله بازاریابان و برندهاست . اضافه یوزرها از جستجوی صوتی برای پرسیدن سوالات خاص استعمال خواهند کرد . به همین حافظه برندها دستگاه لیزر باید کوئری های دارای ارتباط را پیگیری کنند و عملکرد کنند این کوئری ها را در راهکار محتوایی خویش بگنجانند . همانطور که کاربران بیشتری به جستجوی صوتی روی می‌آورند , برندهایی که از این طریق به نفع خود استفاده می کنند نیز تعامل و ترافیک دستگاه لیزر بیشتری نسبت به گذشته به دست خواهند آورد .

علاوه بر این انتظار می رود , شبکه هایی همچون اسنپ چت جستجوی صوتی را در نرم افزار های خود یک پارچه سازی نمایند . آن‌ها صرفا قابلیت و امکان جستجوی خود را با قابلیت Our Story ’ بسط داده اند که به کاربران اجازه میدهد به راحتی قصه های اسنپ چت را درین منطقه پیدا نمایند . اسنپ چت قابلیتی را آغاز خواهد کرد دستگاه لیزر که به یوزرها اجازه می دهد داستان هایش را از روش جستجوی صوتی به دست آورد .

این دسته یک پارچه سازی , در غایت به یک مزیت در رسانه های اجتماعی تبدیل خواهد شد , زیرا می‌تواند کار اشتراک گذاری را برای کاربران سهل وآسان خیس دستگاه لیزر نماید و تجربه آن ها را بر روی پلتفرم های متعدد سوای نیاز به باز کردن اپلیکیشن بهبود ببخشد .

عالی حال اجازه دهید به بحثی که در ابتدای نوشته ی علمی راجع به یک دست شدن جستجوی صوتی در دستگاه های هوشمند داشتیم برگردیم . این زمینه برای رسانه های اجتماعی زیاد دیدنی خواهد بود . فرض کنید شما میتوانید به چیزی نگاه کنید , از آن عکس بگیرید و به دستگاه بگویید تصویر شمارا در چهره بوک یا حتی کلیه اکانت های جانور در رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارد . این موضوع می تواند تعداد یوزرها را بیش تر کند و دنیای جدیدی از فرصت ها را برای بازاریابان ایجاد کند . بعضا از این فناوری ها در حال حاضر وجود دارد اما در آینده اکثر از قبلی یکپارچه سازی خواهد شد .
صحبت های نهایی :


صرف حیث از کانالی که فعلا در آن کار دارید , جستجوی صوتی می‌تواند به شیوه ای بر روی آن تاثیر داشته باشید و دستگاه لیزر صورت و فرم آن را تغییر دهد . این تغییرات می تواند برای بعضا اثر گذار و برای برخی مضر باشد . طولانی تر حالت هایی که در صدر مشاجره کردیم راهکار های دنیای حقیقی وواقعی می‌باشند که میتوانید همین روز جاری به کار ببندید . با اینحال دستگاه لیزر بعضا از استراتژی ها هم به آینده نگاه می کنند . درهرمورد جستجوی صوتی در هم اکنون رویش و تکامل است و شما می بایست درخصوص آن حرف فرمائید و به استراتژی هایش دستگاه لیزر بیندیشید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *