گام دوم در ارزیابی دستگاه لیزر رقبا : مشاهده و بازبینی تارنما رقبا

زمانی‌که لیستی از رقبای کلیدی خویش تنظیم کردید , سایت آن‌ها را آیتم آنالیز و بازبینی قرار دهید . برای باز‌نگری دستگاه لیزر رقبا باید بدانید که :

آیا ظواهر سایت‌شان به نیکی طراحی شده است؟
حجم محتوای جانور در سایت‌شان چقدر است؟

کیفیت مطالب تارنما را چه طور آنالیز می‌کنید؟
از آدرس دهی پویا سود می‌کنند یا این که خیر؟

با این فعالیت می‌فهمید که حریف شما در فضای اینترنت چقدر حرفه‌ای کار می‌کند و تا چه اندازه محتوای سایت خویش را مطلوب با ذوق موتورهای جستجو ساخته است .
قدم سوم در چک دستگاه لیزر رقبا : باز نگری کلمه ها اساسی

کلمات دارای اهمیت همواره مهم ترین فاکتور برای توفیق در دستگاه لیزر به شمار آمده‌اند . به همین علت در صورتیکه رقبای شما کلمه ها اساسی قابل قبولی به فعالیت برده باشند سکو بهتری در نتایج جستجو خواهند داشت . بعضی وقت ها در ارزیابی رقبا در یافتن عبارات مهم آنان به نقص‌ بر میخوریم , در این صورت با دقت به محتوای سایت‌شان تحلیل نمائید که آیا آنان عبارات حیاتی شما‌را بکار برده‌اند یا خیر؟

همینطور با استفاده از خرید دستگاه لیزر بررسی فرمائید که چه کلماتی در دستگاه لیزر وبسایت گزینه نظرتان تاثیر متعددی دارا‌هستند . در طول این بررسی‌ها دستگاه لیزر شما کلماتی خواهید یافت که از ذهنیت شما نهفته بوده‌اند و میتوانید در دستگاه لیزر بهتر سایت‌تان از آنها استفاده کنید .

همچنین میتوانید در ادامه‌ی نظارت دستگاه لیزر رقبا تراکم لغات مهم در محتوای وب سایت رقیب را حساب و کتاب فرمایید . ابزاری مانند Keyword Density Cloud دراین باره دستگاه لیزر به شما کمک خواهد کرد . دستگاه لیزر همچنین محل قرارگیری این لغات را گزینه توجه قرار دهید که آیا در محتوا , تگ‌های متا , عنا وین کاغذ , تگ تصاویر یا این که نشانی صفجات قرار دارا‌هستند یا خیر؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *