تعداد کاوش دستگاه لیزر

که دستگاه لیزر نشانگر تعداد دفعات جستجوی لغت ها با اهمیت مورد نظر به وسیله کاربران در حین یک ماه میباشد .

ابزارهای دلخواه گوناگونی دستگاه لیزر برای این کار وجود دارد مثلا با استعمال از Wordtracker و جستجوی کلمه دستگاه لیزر مورد نظر ( به عنوان مثال free ecard ) نتایجی شبیه به عکس تحت به شما نمایش می‌دهد که در آن تعداد جستجوی ماهانه برای کلمه آیتم دستگاه لیزر حیث به وسیله یوزرها و همچنین لغات حیاتی پیشنهادی دیگری قابل مشاهده است . دستگاه لیزر مثلا واژه کلیدی free ecard در هر روز 11384 توشه و نتیجتا 347201 بار در ماه نمایش داده می‌شود .
تعداد - جستجوی - لغات - کلیدی


تعداد جستجوی عبارات اصلی

نکته ای که در‌این بخش بایستی به آن دقت کنید آن است که‌این ابزار کلمه ها با اهمیت فارسی را پشتیبانی نمی کند و خوب تر است که برای یافتن لغت ها کلیدی دلخواه پارسی در‌این بخش از خدمت مجانی Google دستگاه برش لیزر بهره نمایید که لهجه پارسی را بخوبی پشتیبانی مینماید و کلمات اصلی دیگری را نیز به دستگاه لیزر شما پیشنهاد میدهد .

در پایان ستون دیگری به فایل اکسل بیشتر می کنیم دستگاه لیزر و نتایج این بخش را برای هر کلمه و واژه با اهمیت در آن قرار میدهیم .
رقابت ( C : Competition )

به شما نشان میدهد که چه تعداد از رقیبان کاغذ خود را برای این کلمات اساسی دستگاه لیزر کرده‌اند . در واقع تمام سایت‌هایی که لغات مهم مشابه به شما دارند رقبای آنلاین شما در جذب کاربران می باشند . در فیض لغت ها حیاتی که رقبای کمتری برای شما به همراه دارا‌هستند شاخص بالاتری خواهند داشت و برای شما کلمات حیاتی مناسب‌تری می‌باشند .

تشخیص واحد سنجش رقابت خط مش ساده‌ای دارد . در موتور جستجوی گوگل لغات با اهمیت گزینه نظرتان را کاوش نمائید و با اعتنا به تصویر ذیل این معیار را بدست خواهید آورد . در قبلی مطلبی در‌این وب لاگ نشر داده شده با تیتر موتور جستجوی گوگل – 11 نکته کاربردی که رجوع به آن میتواند برای انجام خوب تر این سطح به شما کمک کند .
رقابت در کلمه مهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *