چطور نرخ تبدیل دستگاه لیزر صفحه‌ی فرود خود را ارتقا دهیم؟

بهترین را ه برای ارتقاء دستگاه لیزر نرخ تبدیل انجام مداوم A/B تستینگ است .

A/B تستینگ مراحل ای است که از روش آن می‌توان دستگاه لیزر فهمید که کدام متغیر در یک پیام تبلیغاتی بر نرخ تبدیل تأثیرگذار است . انجام این آزمودن بی آلایش به این رخ است که در کنار عناصر اثبات , تغییراتی که در صورت حضور یا این که عدم حضور متغیری خاص رخ می‌دهد , ارزیابی میگردند و آن‌هایی که نتایج دستگاه لیزر مثبتی به ملازم دارند شناسایی می گردند . در‌این آزمودن بسیاری عوامل تشکیل دهنده نظیر : رنگ مسئله ی این برگه دستگاه لیزر , عنوان ها , کوتاه یا این که طولانی بودن فرم ها , دکمه‌های فراخوان , نوشته و غیره را آزمون کرد .

با وجود این که ترافیک تولید شده از طریق پرداخت کلیکی زیاد ارزشمند است , می‌تواند فراوان هزینه بر باشد . علیه , A/B تستینگ فراوان مقرون به صرفه است .

A/B تستینگ از دو سطح ی با اهمیت تشکیل‌شده شده است . نخستین , متغیرهایی که تصمیم دارید درین برگه آزمون کنید را معلوم می کنید دستگاه لیزر و دوم , نرخ تبدیل ساخت شده به واسطه ی هر متغیر را مقدار گیری میکنید . هدف از این آزمودن به حداکثر رساندن نرخ تبدیل , از روش دستیابی به کارآمدترین دستگاه لیزر و مؤثرترین متغیر از فی مابین بقیه متغیرهاست .

پیش از انجام A/B تستینگ , توصیه میگردد , شش پیش نیاز تحت را انجام دهید :

بر احتمالات بسنده نکنید : بر طبق داده های واقعی تصمیم گیری فرمایید . همه چیزی را امتحان نمایید , نه صرفا عناصری دستگاه لیزر که فکر می‌کنید شاید مخاطب به آنها دقت نماید .

یک نقطه ی نقطه نهایی برای کار خود در نظر بگیرید : برای این‌که در‌این آزمودن , پیروز عمل فرمائید , می بایست قبلی از آغاز , یک تاریخ دستگاه لیزر پایان برای کار خویش در نظر بگیرید . از پیشین , زمان فرصت مشخصی را برای تستها معلوم نمائید تا نتایج صحیحی را به دست آورید .

تنها بر طرق موضوع تأیید تکیه نکنید : همه‌ی متغیر ها و ترندهای مو جود را آزمون نمایید و از آن ها تجربه کسب نمائید .

در هر دوران صرفا یک متغیر را امتحان نمایید : در این حالت میتوانید تنها بر یک متغیر تمرکز فرمائید و نتایجی که به دست می‌آورید , واضح و واضح , و به‌راحتی قابل تعبیروتفسیر می باشند . به عنوان مثال در حالتی که دکمه‌ی فراخوان و عنوان خود را به‌طور به طور همزمان تغییر‌و تحول دهید , به چه شکل متوجه می‌شوید که نرخ تبدیل از روش کدامیک ارتقا یا کاسته شده است؟

به‌علاوه , وقتی که در حیث می گیرید می بایست برای محاسبه تغییرات تولید شده از روش یک متغیر کافی باشد .


به معناداری آماری دقت فرمائید : چنانچه A/B تستینگ به شما نشان می دهد که کدام متغیر خوبتر کار کرده است , معناداری آماری , شمارا از اینکه نتایج این آزمودن قابل اعتماد است یا این که نه مطلع می نماید . برای درک کردن به معناداری آماری , می بایست نمونه‌ی آماری شما به مقدار ی کافی وسیع باشد . به عنوان مثال , در صورتی متغیر شما در A/B تستینگ , طولانی یا کوتاه بودن فرم باشد و ارتقاء نرخ تبدیلی را درین آزمودن تجربه کنید , ولی نمونه‌ی آماری شما از شش نفر ساخته شده باشد , نمی‌توانید از معناداری آماری اطمینان حاصل نمایید .

معیارهای خود برای توفیق را تعیین فرمائید : معیارهای شما برای برد به دسته صفحه‌ی فرودی که آزمودن می کنید وابسته است . آیا برای به اشتراک گذاری بخش اعظم در رسانه‌ی اجتماعی برنامه ریزی می‌کنید؟ یا این که برای فروش یا این که ثبت‌نام بیشتر؟ می بایست گذشته از آغاز آزمودن این موردها را معین نمائید &# ایران روتک ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *