ثبت دامنه با اهمیت تارنما دستگاه لیزر

دامنه یا این که آدرس کلیدی وبسایت چیست؟

نشانی دامنه ( دامین یا دومی ) وب سایت دستگاه لیزر شما می‌تواند با www و یا این که بدون آن آغاز شود . دامنه مهم همانی است که شما ترجیح میدهید در نتایج دستگاه لیزر کاوش چشم شود و دستگاه لیزر روتک می گردند .
تاثیر دامنه دارای اهمیت بر دستگاه لیزر چیست؟
اشتباه در حالت ایندکس دستگاه لیزر صفحه های وبسایت

موتورهای جستجو نشانی وب سایت شما در دو شرایط استفاده یا این که عدم استعمال از www را بعنوان دو دامنه جداگانه شناسایی می نمایند . بطور مثال اگر نشانی وب سایت شما www . websima . com باشد اما بصورت websima . com نیز قابل مشاهده باشد موتورهای جستجو احتمالا هر دو دامنه و یا این که یکی‌از آنان‌را ایندکس نمایند . درصورتی که گوگل دامنه‌ای را ایندکس نماید که دامنه کلیدی ( Preferred Domain ) مورد نظر شما نیست , شما فکر میکنید که صفحه های شما ایندکس نمیشوند در حالیکه موقعیت دیگر آدرس وب سایت شما در حال ایندکس شدن است . برای مشاهده شرایط ایندکس وب سایت خود در گوگل و مقایسه دو دامنه می توانید از دستور تحت استفاده فرمایید و یا این که به مطلب موتور جستجوی گوگل – ۱۱ نکته کاربردی مراجعه‌کنید :

Site : websima . com

Site : www . websima . com
پرهیز از ارائه مطالب تکراری و نسخه برداری

برای این که با خطاها محتوای تکراری مواجه نشوید می بایست دامنه دارای اهمیت خود را به موتورهای کاوش معرفی نمائید . در‌حالتی که موتور جستجو دستگاه لیزر هر دو دامنه شما را بررسی و ایندکس نماید دستگاه لیزر آن ها را دو کاغذ متفاوت ولی با محتوای یکسان شناسایی می نماید , این امر قادر است تاثیر منفی متعددی در دستگاه لیزر وبسایت شما داشته باشد .
رئیس لینک‌های محل ورود به دامنه اساسی

درصورتی که تا به امروز دامنه اصلی خویش را گزینش نکرده اید , تعداد و کیفیت لینک محل ورود به دامنه‌ها را در نظر بگیرید و هرکدام که لینک محل ورود بهتری دارند دستگاه لیزر بعنوان دامنه حیاتی گزینش نمایید . دستگاه لیزر لینک‌های محل ورود بعدی به وبسایت شما کلیه به این دامنه اختصاص خواهند یافت که بر دستگاه لیزر تارنما شما مستقیما تاثیرگذار خواهد بود .

تعیین دامنه کلیدی و این‌که دارنده www باشد یا خیر و خوبی کاملا به شما مربوط است , با اعتنا به بک لینک‌های این دامنه‌ها و یا این که مبتنی بر تعداد صفحه ها ایندکس شده توسط گوگل می‌توانید دامنه اساسی خویش را انتخاب فرمائید . در شرایطی‌که تارنما شما زیردامنه هایی مثل seo . websima . com یا این که crm . websima . com را شامل میشود , به کار گیری از دامنه www . websima . com مناسبتر بنظر می رسد زیرا آدرس دهی زیردامنه ها و تفاوت آنان با دامنه حیاتی را برای یوزرها مشخص می کند .

علیه عدم استفاده از www نشانی سایت شما را کوتاهتر نشان میدهد و تجربه نشان داده است که اکثر کاربران امروزه www را در اولِ آدرس سایت تایپ نمی کنند و حتی سایتهایی با این گونه آدرس دهی را کهن تصور مینمایند .

در غایت گزینش دامنه اصلی برعهده شما بوده و نمیتوان اظهار کرد که هرمورد برتری مشخصی بر دیگری دارد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *