فراوانی آپدیت‌های حساس دستگاه لیزر

گفتیم که گوگل دستگاه لیزر مرتباً در حالا بهبود و به‌روزرسانی الگوریتم‌های دستگاه لیزر خود است . نحوه گوگل برای حفظ سلطه‌ی خویش در بازار موتورهای جست‌وجو به این شرح است :

در‌صورتی‌که اینجانب ( گوگل ) دست از تلاش کشیده و فعال نباشم , درنهایت جای خود را به یک رقیب دستگاه لیزر دیگر خواهم اعطا کرد .

۷۷ % از کل جستجوهای عالم , سهم گوگل از بازار موتورهای کاوش


البته چیزی که بایستی بدانیم این است که چه تعداد از این آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌ها , دستگاه لیزر لازم میباشند . در اینجا , خواسته ازآپدیت واجب این است که این تغییرات , به چه میزان بر صدها هزار یا میلیون‌ها وب‌سایت تأثیر گذاشته‌اند .

بر اساس گزارش Link ایران روتک , از سال ۲۰۱۱ تا به امروز ۹ به‌روزرسانی اصلی در الگوریتم‌های دستگاه لیزر گوگل وجود داشته است . این به‌روزرسانی‌ها به شرح ذیل میباشند :

پاندا : ۲۴/۲/۲۰۱۱
پنگوئن : ۲۴/۴/۲۰۱۲
دزد دریایی Pirate ) : 8/2012 )
مرغ مگس‌خوار ( Hummingbird ) : 22/8/2013 )
کبوتر Pigeon ) : 24/7/2014 )
به‌روزرسانی الگوریتم موبایلی : ۲۱/۴/۲۰۱۵
الگوریتم رنک برینRankBrain ) : 26/10/2015 )
الگوریتم Possum ) : 1/9/2016 )
الگوریتم فرد Fred ) : 8/3/2016 )

در بنا شده در در این مطلب اوکس تیم قصد داراست هم شما را بیش تر از آپدیت ها اضطراری الگوریتم های دستگاه لیزر گوگل آشنا نماید و همینطور با الگوریتم های تازه دستگاه لیزر گوگل بخش اعظم آشنا شوید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *