به صورت کلی چه گونه دستگاه لیزر می توان از گوگل ترندز سود کرد؟

شما می‌توانید از گوگل ترندز دستگاه لیزر برای بدون نقص کردن طیف وسیعی از پژوهش های بازاریابی استفاده نمائید . یکی بهترین روش ها برای منفعت از گوگل ترندز بهبود کارایی های دستگاه لیزر است . شما همینطور می توانید از پژوهش های موجود برای یاری به ایجاد محتوای مرتبطی دستگاه لیزر بهره فرمائید که مخاطبان انگیزه با آن تعامل داشته باشند . دستگاه لیزر به کارگیری از گوگل ترندز زیاد سهل وآسان است و اطلاعات به طور بصری و تعاملی در مشت اشخاص قرار می گیرد . چهار سطح دارای اهمیت برای دسترسی به اطلاعات وجود دارد که به شما امداد می کند راهکار بازاریابی فعلی خود را بهبود ببخشید و دستگاه لیزر راهکار های آینده را تولید فرمایید :
1 . کلیدواژه هایی که به هدف ها شما نزدیک خیس است را پیگیری دستگاه لیزر کنید :

برای این‌که بتوانید پژوهش لغات حساس را دارای ربط خیس سازید بایستی در پی کلمه ها ایده آل و هر نوع کلیدواژه ای بگردید که به کلمه ها دارای اهمیت دستگاه لیزر شما نزدیک خیس می باشند . برای انجام اینکار , می توانید لغت ها اساسی که در حال حاضر برای کمپین بازاریابی خود بهره میکنید را پیگیری نمائید . درصورتی که نمی توانید کلیدواژه های جایگزین زیادی پیدا نمایید خوبتر است از ابزارهایی همچون Keyword Tool سود نمائید . این ابزار کلمه های مختلف و زیادی را سفارش می کند که به کلیدواژه حساس شما نزدیک خیس است . سود از چند کلیدواژه دستگاه لیزر گوناگون به شما یاری خواهد کرد ارزشمندتر باشید .

برای یافتن عبارات مرتبط با کلیدواژه موضوع نظرتان از ابزار سفارش کلمات دارای اهمیت دستگاه لیزر جی ادز استفاده نمایید .

مثلا در‌صورتی‌که کلیدواژه با اهمیت شما ماشین است , ممکن است بخواهید در ادامه کلمه و واژه خودرو بگردید . شما میتوانید این دو کلمه را وارد نمائید و آن ها را با نیز مقایسه نمائید . اینکار به شما کمک می کند مرتبط ترین کلمه به منطقه و بازار خویش را پیدا فرمائید . گوگل ترندز به شما یاری خواهد کرد کلیدواژه هایی که فعلا منفعت می‌کنید را تایید نمایید و به سفارش لغت ها نو یاری می نماید .

2 . یک سری کلمه مرتبط را مقایسه نمائید :

مقایسه کردن شیوه هایی که افراد با واژه و کلمه جستجوی شده تعامل دارند یک کدام از مزایای عالی گوگل ترندز به حساب آورده می شود . شما می‌توانید در یک زمان واحد بیشتراز 5 کلمه و واژه را در جعبه جستجو وارد فرمایید . آن گاه می توانید ببینید چه‌طور افراد در حیطه های گوناگون با عبارات شما تعامل داشته اند . میتوانید ملاحظه کنید افراد چه‌طور در زمان زمان با این جستجوها رابطه برقرار کرده اند .
مقایسه یکسری واژه و کلمه دارای ارتباط راحت است و یک نحوه عالی برای تایید لغات حساس فعلی یا این که افزودن کلمه ها تازه محسوب می شود . اولی کاری که بایستی انجام دهید وارد کردن یک واژه و کلمه واحد و انتخاب غربال است . بعداز آن قوی خواهید بود تلاش کلمه و واژه را از منظر آن فیلتر ببینید . سپس میتوانید کلیدواژه جدیدی بیفزایید . گوگل به طور خود کار نمودار کلیدواژه اول را با نمودار کلیدواژه دوم ادغام می کند . این بهترین شیوه برای مقایسه کارایی کلیدواژه ها نسبت به یکدیگر است .

3 . موردها اوج را بخوانید تا بتوانید داده ها را درک فرمائید :


تجزیه و آنالیز داده های آماده شده توسط گوگل ترندز , عنصر ضروری به کار گیری از این داده هاست . در صورتی‌که بتوانید موردها نقط ی اوج و بیحرکتی را در نمودار گوگل شناسایی نمایید , قوی خواهید بود این اطلاعات را در استراتژی بازاریابی خود به عمل ببندید . این نمودارها اکثر وقت ها رویدادهای حساس صنعت را به تصویر می کشند .
اضافه صنعت های فصلی می‌باشند . این زمینه به‌این مضمون‌ است که طولانی تر اشخاص در حین های خاصی از سال پیرو این کلیدواژه ها خواهند گشت . شما میتوانید با دقت کردن به نقاط اوج , کلیدواژه های محبوب را به دست آورید .
شما می‌توانید این نقاط اوج را برای آنالیز هر رویدادی تجزیه و نظارت فرمائید . رویدادهای خاص منجر میگردد افراد عمده از قبل در‌پی یک واژه و کلمه بگردند . یکی‌از ابزارهایی که گوگل ترندز پیشنهاد می نماید ترکیب و یک دست سازی سرتیتر خبر‌ها است . این قابلیت و امکان هر سرتیتر مهمی را که در زمان پیک یا اوج ظاهر می شود در مشت شما قرار می دهد .
کلمه هارپر لی &# دستگاه های لیزر ) یک نمونه خوب است . این رمان نویس در حین 10 سال پیشین حجم ثابتی از جستجوها را اخذ کرده است . با اینحال , این نمودار اثبات هم به پیک های پهناور و کوچکی تقسیم شده‌است . بیشترین اوج در سال 2015 تمایل اشخاص به کتاب اورا نشان می‌دهد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *