دستگاه لیزر گوشی

سئو تلفن همراه چیست؟

دستگاه لیزر تلفن همراه یا با صرفه سازی موتورهای کاوشگر برای گوشی دستگاه لیزر عبارت است از بهبود تجربه ی استفاده کننده از بازدید تارنما , از طریق قابل انعطاف افزارهای browser گوشی و اطمینان از این‌که وبسایت متبوع از روش قابل انعطاف افزارهای گوشی و موتورهای جستجوگر موبایل قابل دسترسی است .


اهمیت با صرفه سازی موتورهای جستجوگر موبایلی در چیست؟

همان گونه که می‌دانید کاربرد تلفن های هوشمند در بین اقشار متعدد جامعه روز آپدیت بیشتر می گردد . امروزه طولانی تر جستجوها در فضای مجازی از طریق موبایل فیس می‌گیرد , براین اساس روشن است که ارتقای تلاش و بهینه سازی وبسایت ها به طریقی که در قابل انعطاف افزارهای موبایل به شایسته ترین شکل چشم شوند , روز جاری بیشتراز هر هنگامی اهمیت دارد . ولی جستجوهای یوزرها در گوشی , دیگر به همان شیوه ای که در دسکتاپ انجام می‌شد , وجود ندارد . در این جستجوها , حساسیت نسبت به زمانه بیشتر است و به راه ی مینیمال تری فیس میگیرند , به این ترتیب باید خویش را با این تفاوت ها هماهنگ کنیم .
نوشته‌ی علمی ای با مورد : ۶ ابزار دارای فایده برای با صرفه سازی تارنما ها در موتورهای جستجوگر گوشی دستگاه لیزر می تواند به شما کمک کند

اقدامات گوگل در سمت و سوی سئوی موبایلی

گوگل , مدتهاست که از اهمیت تارنما های هماهنگ با نرم افزارهای گوشی , برای کاربران باخبر است و اقداماتی را در این باره دستگاه لیزر , در حق تقدم دستگاه لیزر قرار داده است . از ۱۹ نوامبر ۲۰۱۴ , گوگل برچسب سایت دستگاه لیزر - friendly را به نتایج جستجوهایی که از طریق تلفن همراه انجام می شوند طولانی تر کرده است . این برچسب در لیست نتایج , به ابتدای متن سایت هایی افزوده می شود که با نرم افزارهای تلفن همراه با صرفه سازی گردیده اند .

دستگاه لیزر موبایل

اقدام دیگری که گوگل در این باره انجام بخشید این است که در ۲۱ آوریل ۲۰۱۵ , الگوریتم های خود را به نحوی آپ تو دیت کرد که در جستجوهای موبایلی , اول صفحاتی که با قابل انعطاف افزارهای گوشی هماهنگ می باشند سناریو داده شوند . به‌این به روز “ Mobilegeddon ” گفته می شود .

اسم این الگوریتم تقریبا تمامی چی را در مورد دست پخت جدید گوگل نشان می دهد . فرمول جدیدی که کاوش با موبایل های هوشمند را متحول خواهد کرد . هم اکنون تمامی نگران این تغییر‌و تحول می‌باشند , وبسایت های دستگاه لیزر آنلاین کلیه نگران تاثیر این الگوریتم که دوست دار سایت های صمیمانه است میباشند . این الگوریتم به وب سایت هایی که در موبایل های هوشمند خوب تر دیده می شوند یاری مینماید بالاتر از وبسایت های دستگاه لیزر دیگر قرار بگیرند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *