فراوانی آپدیت‌های اساسی دستگاه لیزر

گفتیم که گوگل دستگاه لیزر مرتباً در حالا بهبود و به‌روزرسانی الگوریتم‌های دستگاه لیزر خویش است . نحوه گوگل برای حفظ سلطه‌ی خود در بازار موتورهای جست‌وجو به این شرح است :

در صورتی من ( گوگل ) دست از کارایی کشیده و فعال نباشم , درنهایت جای خود را به یک رقیب دستگاه لیزر دیگر خواهم بخشید .

۷۷ % از کل جستجوهای دنیا , سهم گوگل از بازار موتورهای کاوش

ولی چیزی که باید بدانیم این است که چه تعداد از این آپدیت‌ها و به‌روزرسانی‌ها , دستگاه لیزر ضروری هستند . در اینجا , منظور ازآپدیت حتمی این است که‌این تغییرات , به چه اندازه بر صدها هزار یا میلیون‌ها وب‌سایت تأثیر گذاشته‌اند .

مبتنی بر گزارش Link دستگاه های لیزر , از سال ۲۰۱۱ تا به امروز ۹ به‌روزرسانی اصلی در الگوریتم‌های دستگاه لیزر گوگل وجود داشته است . این به‌روزرسانی‌ها به شرح ذیل هستند :

پاندا : ۲۴/۲/۲۰۱۱
پنگوئن : ۲۴/۴/۲۰۱۲
سارق دریایی Pirate ) : 8/2012 )
مرغ مگس‌خوار ( Hummingbird ) : 22/8/2013 )
کبوتر Pigeon ) : 24/7/2014 )
به‌روزرسانی الگوریتم موبایلی : ۲۱/۴/۲۰۱۵
الگوریتم رنک برینRankBrain ) : 26/10/2015 )
الگوریتم Possum ) : 1/9/2016 )

الگوریتم شخص Fred ) : 8/3/2016 )

در واقع در درین مطلب اوکس تیم قصد داراست هم شما‌را اکثر از آپدیت ها ضروری الگوریتم های دستگاه لیزر گوگل آشنا نماید و همینطور با الگوریتم های تازه دستگاه لیزر گوگل بیشتر آشنا شوید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *