تحقیق و شناسایی مقام دستگاه لیزر و مخاطبان موبایلی

در ارتباط با با صرفه سازی وبسایت ها دستگاه لیزر در قابل انعطاف افزارهای گوشی , پیش از هر چیز می بایست به آشنایی یوزرها موبایلی کنونی تارنما خویش و رده جستجوهای موبایلی درباره با تجارت و بازاری که با آن سروکار دارید , بپردازید . بدین ترتیب شما می‌توانید , انتخاب ها و تصمیمات دستگاه لیزر حساب شده تری را حین با صرفه سازی و ارتقای سایت خویش به کارگیرید .

همانطور که پیش از این گفته شد , نحوه ی جستجوی یوزرها دستگاه لیزر موبایلی با یوزرها دسکتاپ گوناگون است . بازنگری اخلاق و رفتار این کاربران در وبسایت شما , دستگاه هایی دستگاه لیزر که طولانی تر برای بازدید از سایت شما , از آن‌ها منفعت می کنند و کلیدواژه هایی که کاوش می کنند , فقط تنی چند از مواقعی است که می بایست درخصوص کاربران خود از آنان با خبر گردید .

قبلی از هر این مقاله درباره گوگول آنالیتیکس و داده ها مقدماتی که میتونه یاری کننده باشه اضافه توضیح دهیم شما هم در تولبار گوگل آنالیتکس کلمه هایی را مشاهده میکنید درحال حاضر ببینیم این کلمه ها چه مفهومی دستگاه لیزر دارا هستند

شما بارها و بارها طی قرائت این مقاله و استفاده از داده ها گوگل با این واژه‌ها روبرو خواهید شد .

بعدها &# دستگاه لیزر تهران ) : مراد از سپس ( یا دایمنشن ) یکی‌از خصوصیات و ویژگی‌های بارز وب‌سایت یا برنامۀ موبایل است که می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد . دسته مرورگر , صفحۀ خروج استفاده کننده , صفحه های مورد بازدید و فرصت حضور کاربر در وب‌سایت از مثال ابعادی می‌باشند که در گوگل محاسبه موجود هست .
متریک‌ها ( Metrics ) : متریک‌ها در واقع مشخصات درونی یک دایمنشن می باشند که می‌توانند به طور مجموع یا نرخ اندازه‌گیری شوند . به عنوان مثال تعداد بازدیدها از یک ورقه یا میانگین هنگامی که کاربران در وب‌سایت گذرانده‌اند .
دوره‌ها ( Sessions ) : عصر به زمان زمانی اطلاق می‌شود که استفاده کننده به طور فعال با وب‌سایت دستگاه لیزر , برنامۀ موبایل یا بقیه رسانه‌های شما در رابطه است . تمام داده ها در امر تعاملات کاربر ( تعداد صفحاتی بازدیدی , حادثه ها , مقدار خرید و … ) در طی یک زمان حساب میگردند . دوره‌ها معمولاً بعد از ۳۰ دقیقه عدم تعامل کاربر با وب‌سایت دستگاه لیزر یا این که برنامۀ شما بسته میشوند و در رخ رجوع و برگشت کاربر , یک دورۀ جدید گشوده خواهد شد .
کاربران ( Users ) : اشخاصی که دست‌کم برای یک عصر ( Session ) در وب‌سایت حضور داشته‌اند , جزء کاربران دستگاه لیزر شما محسوب میشوند .
بازدیدکنندگان ( Visitors ) : بازدیدکنندگانی که به وب‌سایت شما رمز زده‌اند . اینها به دو دستۀ بازدیدکنندگان جدید ( New Visitor ) و بازدیدکنندگان تکراری ( Returning Visitorss ) تقسیم میشوند . بازدیدکنندگان تکراری , کاربرانی کسانی می باشند که قبلاً یک دوره را در وب‌سایت شما گذرانده‌اند .
بازدید صفحه ها ( Pageviews ) : مراد از این عبارت تعداد کل دفعاتی است که یک برگه مشاهده شده‌است . توجه داشته باشید که بازدیدهای مکرر توسط یک استفاده کننده تکراری نیز درین میزان حساب می‌شود .
صفحات/دوره‌ها ( Pages/Sessions ) : صفحات/دوره‌ها به میانگین تعداد صفحاتی اطلاق میشود که در طی یک زمان چشم می گردد . بازدیدهای تکراری از یک ورقه هم در این زمینه حساب می شود .
متوسط زمانِ عصر ( Avg . Session Duration ) : متوسط هنگامی است که دوره‌های استفادۀ کاربران به طول انجامیده است .
نرخ پریدن ( Bounce Rate ) : منظور از نرخ پرش , درصد کسانی است که فقط یک برگه از وب‌سایت شما‌را مشاهده کرده‌اند . ( بازدیدی که در آن کاربر به وب‌سایت شما وارداتی و فارغ از آنکه هیچ تعاملی با آن داشته باشد , کاغذ را بسته است ) هر چقدر که نرخ پرش وب‌سایت شما کمتر باشد , یعنی وب‌سایت شما در حفظ کاربر موفق‌تر کار کرده است .
دوره‌های جدید ( New Sessions ) : یک تخمین از تعداد بازدیدهایی است که برای نخستین دفعه و بوسیله کاربران جدید چهره میگیرند . ادله تخمینی بودن این درصد این است که کاربر احتمالا با یک آی پی نو به وبسایت شما وارد شود .

هدف ها ( Goals ) : شما می توانید در گوگل آنالیتیکس اهدافی برای خود گزینش فرمائید . اینکار به شما اجازه می‌دهد که واحد سنجش توفیق تارنما خویش را اندازه‌گیری کنید و مشاهده کنید که تعدادی درصد از کاربران یک پروسه مشخص که برای شما مهم است را در وب‌سایت طی میکنند .
تبدیل‌ها ( Conversions ) : تبدیل‌ها وقتی فیس میگیرند که یک کاربر اهداف شما‌را عملی می کند و در فیض تبدیل به یک استفاده کننده ثابت یا این که مشتری شما ‌شود . مثلاً زمانی یک کاربر در وب‌سایت شما نام نویسی می کند یا یک خرید را انجام می دهد .
کمپین‌ها ( Campaigns ) : کمپین‌ها به شما اذن می‌دهد که پارامترهای فردی خود را برای هر صفحه‌ای که دوست دارید اضافه نمائید دستگاه لیزر تا بتوانید اطلاعات بیشتری را از یوزرها خویش بدست آورید .
جذب ( Acquisition ) : منظور از جذب , روشی است که کاربران خویش را بدست آورده‌اید . مثلاً احتمالا طریقۀ جذب یک کاربر , موتور جستجوی گوگل باشد .
خوی ( Behavior ) : داده ها رفتاری کاربران دستگاه لیزر به شما اجازه می دهد که محتوای خود را مطابق نیاز آن‌ها تغییر و تحول دهید و آن را

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *