تثبیت دامنه حیاتی وب سایت دستگاه لیزر

دامنه یا نشانی حساس وب سایت چیست؟

نشانی دامنه ( دامین یا این که دومی ) تارنما دستگاه لیزر شما میتواند با www و یا سوای آن مقدمه شود . دامنه اصلی همانی است که شما ترجیح میدهید در نتایج دستگاه لیزر جستجو دیده شود و ایران روتک دستگاه لیزر شما مستقیما بدین دامنه راهنمایی می‌شوند .
تاثیر دامنه مهم بر دستگاه لیزر چیست؟
اشتباه در وضعیت ایندکس دستگاه لیزر صفحه های وب سایت

موتورهای جستجو نشانی وبسایت شما در دو وضعیت به کار گیری یا این که عدم فایده از www را بعنوان دو دامنه جدا شناسایی میکنند . بطور نمونه در‌صورتی‌که آدرس سایت شما www . websima . com باشد اما بصورت websima . com نیز قابل مشاهده باشد موتورهای کاوش ممکن است هر دو دامنه و یا این که یکی‌از آنان را ایندکس کنند . در شرایطی که گوگل دامنه‌ای را ایندکس کند که دامنه دارای اهمیت ( Preferred Domain ) مورد نظر شما نیست , شما فکر میکنید که صفحه ها شما ایندکس نمیشوند در حالیکه وضعیت دیگر نشانی سایت شما در اکنون ایندکس شدن است . برای مشاهده موقعیت ایندکس تارنما خویش در گوگل و مقایسه دو دامنه می توانید از امر پایین سود نمایید و یا به مطلب موتور جستجوی گوگل – ۱۱ نکته کاربردی مراجعه‌نمایید :

Site : websima . com

Site : www . websima . com
توقف از ارائه مطالب تکراری و کپی

برای اینکه با مشکلات محتوای تکراری مواجه نشوید باید دامنه حساس خود را به موتورهای جستجو معرفی نمائید . اگر موتور جستجو دستگاه لیزر هر دو دامنه شما را بررسی و ایندکس نماید دستگاه لیزر آنان‌را دو ورقه گوناگون البته با محتوای یکسان شناسایی مینماید , این فرمان قادر است تاثیر منفی زیادی در دستگاه لیزر سایت شما داشته باشد .
رئیس لینک‌های ورودی به دامنه اصلی


اگر تا به امروز دامنه حیاتی خود را انتخاب نکرده اید , تعداد و کیفیت پیوند ورودی به دامنه‌ها را در لحاظ بگیرید و هر مورد که لینک محل ورود بهتری دارا هستند دستگاه لیزر بعنوان دامنه مهم گزینش فرمایید . دستگاه لیزر لینک‌های ورودی بعدی به وبسایت شما همگی به‌این دامنه اختصاص خواهند یافت که بر دستگاه لیزر وبسایت شما مستقیما تاثیرگذار خواهد بود .

انتخاب دامنه اصلی و این که دارنده www باشد یا این که نه کاملا به شما مربوط است , با دقت به بک لینک‌های این دامنه‌ها و یا مبنی بر تعداد صفحه های ایندکس شده توسط گوگل می‌توانید دامنه مهم خود را گزینش نمائید . در شرایطی‌که وب سایت شما زیردامنه هایی نظیر seo . websima . com یا این که crm . websima . com را دربرمیگیرد , به کار گیری از دامنه www . websima . com مناسبتر به نظر می رسد چون نشانی دهی زیردامنه ها و تفاوت آنان با دامنه کلیدی را برای کاربران مشخص می‌کند .

علیه عدم استفاده از www آدرس سایت شما‌را کوتاهتر نشان میدهد و تجربه نشان داده است که عمده یوزرها امروزه www را در اولِ نشانی وب سایت تایپ نمی‌کنند و حتی سایتهایی با این دسته آدرس دهی را سابق تصور مینمایند .

در غایت گزینش دامنه حساس برعهده شما بوده و نمیتوان گفت که هریک برتری مشخصی بر دیگری دارااست .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *