دستگاه لیزر محلی با الگوریتم تازه گوگل possum و pigeon

هر آنچه که حتمی است دستگاه لیزر در زمینه‌ی آپدیت رسانی الگوریتم &# خرید دستگاه لیزر ” گوگل بدانید

می خواهید بدانید جدیدا چه اتفاقی دستگاه لیزر برای سکو بندی جستجوی محلی افتاده است؟ جوی هاوکینز ( Joy Hawkins ) , مقاله نویس , دستگاه لیزر راجع‌به آپ دیت رسانی اخیر الگوریتم محلی ( دستگاه لیزر محلی ) که کارشناسان سئوی محلی به آن می‌گویند “ Possum ” , مطالبی نوشته است .

برای افرادی که نمی دانند “ Possum ” چیست بایستی بیان کنم این اسمی است که جامعه سئوکاران محلی تصمیم گرفته اند به روز رسانی الگوریتم محلی برای دستگاه لیزر محلی عظیمی بدهند که اولیه سپتامبر ۲۰۱۶ اتفاق افتاده است .

فیل روزک ( Phil Rozek ) کسی بود که این نام را سفارش کرد , دلیلش نیز انی بود که اکثری از صاحبان کسب و کار ها فکر میکنند لیستینگ Google My Business انها از در میان رفته است , در حالی که اینطور نمی باشد . آن ها صرفا فیلتر گردیده اند - خودشان را به موش مردگی زده اند .

حالا این آپدیت رسانی چه بود؟

تمام شواهد نشان میدهد در ظاهر این آپ دیت رسانی خاص , تنها جايگاه بندی –pack3 و Local Finder ( یا به عبارتی به عبارتی نتایج محلی ( دستگاه لیزر محلی ) و یا این که نتایج Google Maps ) را تحت تاثیر قرار داده است . ظاهرا یک آپ دیت رسانی دیگر نیز می‌باشد که صحیح پس از این آپ دیت رسانی پیش آمده , که نتایج طبیعی را زیر تاثیر قرار داده است .

به لحاظ اینجانب انگیزه اصلی این به روز رسانی برای تنوع بخشیدن به نتایج محلی و همچنین توقف از اسپم رتبه بندی بوده است .

مبنی بر آبادی ها گزارش رتبه بندی که ارزیابی کرده ام , می گویم این بزرگترین آپ دیت رسانی محلی , از زمانی است که کبوتر در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد . یکی مورد ها با اهمیت که آپدیت رسانی شده , غربال گوگل است که بر روی نتایج محلی اعمال شده‌است . توضیحات مختصری در رابطه با این الگوریتم بخوانیم .
الگوریتم کبوتر یا این که الگوریتم پایگون ( Pigeon )

دستگاه لیزر وبسایت الگوریتم کبوتر یا الگوریتم پایگون ( Pigeon ) گوگل ( پیجن تلفط صحیح این الگوریتم البته به پایگون پر اسم و رسم ) که مربوط به سال ۲۰۱۴ می باشد , موردپسند متعددی قرار گرفت . این الگوریتم به باز نگری و تثبیت مکان جغرافیایی برای سئوی محلی یا لوکال دستگاه لیزر ( Local SEO ) می‌پردازد . این الگوریتم ارتباط فی مابین مکان جغرافیایی تارنما و کاربران را از روش های مختلفی همچون گوگل مپ تشخیص می دهد . طولانی تر موضوعاتی که پیرامون این الگوریتم بیان شده در رابطه رابطه محلی در بین صفحه ها متفاوت , دسته­بندی مطالب اینترنتی و سناریو سریعتر نتایج جستجو به کاربران می­باشد . اگر چه رابطه محلی و نتایج جستجوی محلی ( local seo ) چیز جدیدی وجود ندارد و از خیلی وقت پیش گوگل چنین شرایطی را در جستجوهای خویش رعایت می کند ولی کاربرد بیشتر الگوریتم کبوتر بر روی همین قضیه سازه شده است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *