اهمیت صفحه‌ی فرود دستگاه لیزر در چیست؟

همیت صفحه‌ی فرود درین است که نرخ تبدیل وب‌سایت شما را به‌صورت کاملاً هدفمند افزایش دستگاه لیزر می دهد و این کار به‌وسیله‌ی دستگاه لیزر یکسری از استراتژی‌ها شکل می گیرد که درپی به آن‌ها میپردازیم :

اشتراک پیام : به هماهنگ کردن عنوان تبلیغ با عنوان صفحه‌ی فرود گفته میشود و درصورتی‌ دستگاه لیزر که به‌درستی صورت بپذیرد , به دستگاه لیزر تهران می دهد که دستگاه لیزر به صفحه‌ی درستی واردشده است . به نمونه زیر که یک نمونه از اشتراک پیام که به‌درستی انجام‌شده است را نشان میدهد , توجه نمائید :بازدیدکننده با کلیک روی این لینک به صفحه‌ی فرود زیر وارد می‌شود :

به عبارت “ marketing automation ” که هم در لینک و پیوند تبلیغاتی و هم در تیتر صفحه‌ی فرود آمده است اعتنا فرمائید . به‌این‌ترتیب , بازدیدکننده با کلیک روی لینک و دیدن این ورقه مطمئن میگردد که به صفحه‌ی صدق در ارتباط با عبارت گزینه جستجوی خویش واردشده است .

اشتراک پیام در جلوگیری از گیج شدن استفاده کننده دوچندان مهم است . چون این , واقعه تقریبا شایعی دستگاه لیزر است که کاربر روی یک لینک کلیک می نماید و به یک صفحه‌ی حساس که باید در آن در پی محتوای موردنظر خویش بگردد , جهت دهی میشود . کارایی نمایید مخاطبان خود را حیران نکنید و دقیقاً آنچه را که می خواهد در مشت او بگذارید , از یک لهجه دارای انسجام دستگاه لیزر و مناسب برای دستگاه لیزر ساماندهی کاربر به‌سوی صفحه‌ی فرود سود نمائید .

نسبت یک‌به‌یک تبدیل : نسبت تبدیل به نسبت عناصری که استفاده کننده میتواند روی آنان کلیک نماید , به تعداد اهداف صفحه گفته می شود . یک صفحه‌ی فرود خوب ( تقریباً مدام ) صرفا یک انگیزه را دنبال می‌نماید , پس بهتر است هر دکمه‌ی فراخوانی که تمرکز استفاده کننده را در وصال به‌این هدف بر نیز می زند , از این صفحه حذف شود . با محافظت این نسبت , به بازدیدکننده‌این شانس را ندهید که صفحه‌ی فرود را کنار گذاشتن نماید .


همان‌طور که در نمونه تحت مشاهده میکنید , این صفحه‌ی فرود تنها یک انگیزه را دنبال می‌کند و فقط یک دکمه‌ی فراخوان در آن تعبیه‌شده است :

A/B تستینگ سهل : انگیزه A/B تستینگ ( انتخاب از بین دو گزینه‌ی A و B ) این است که شایسته ترین نمونه‌ی صفحه‌ی فرود مناسب برای تبلیغات خویش را بیابید و نرخ تبدیل خود را بالا ببرید . با امتحان صفحه‌های فرود متفاوت و آزمودن عنصرها جانور در آن , می‌توانید تشخیص دهید که مخاطب شما به کدام گزینه‌ها خوبتر جواب می‌دهد . تکنیک‌ها و عنصرها جدید را امتحان کنید و آن‌قدر تکرار نمائید تا بهترین گزینه‌ای که با مخاطبان شما سازگار است را بیابید .

این نکته را نیز بایستی بدانید که آزمودن صفحه‌ی فرود فراوان آسان‌تر از آزمودن صفحه‌ی دارای اهمیت وب‌سایت است . زیرا در صفحه‌ی فرود , صرفا یک متغیر و صرفا یک انگیزه را آزمون می‌کنید البته در صفحه‌ی اساسی با موادسازنده متعددی سروکار دارید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *