صفحات و سایت های دستگاه لیزر

خب , در اینجا می بایست بگوئیم دستگاه لیزر علاوه بر مجازات های نقل شده در بالا جریمه های دیگری هم وجود دارند که هیچ نام یا عنوانی ندارند . این مجازات های میتوانند سبب ساز شوند یک کاغذ یا این که یک سایت از ایندکس خارج شود . نکتۀ مثبت در مورد این جرایم این است که به راحتی قابل شناسایی می‌باشند و اضافه پیرامون موضوعاتی مثل لینک و پیوند های اسپم جور , محتوای اسپم نوع و تکنیک های سئوی کلاه سیاه می‌چرخند .

برای آنکه متوجه بشوید تارنما تان de - indexed شده است یا خیر , باید نشانی سایت خویش را در گوگل وارد نمائید &# دستگاه CNC ; www . yoursitename . com ” و ملاحظه کنید که دستگاه لیزر آیا نتیجه ای به شما نشان خواهد اعطا کرد یا نیکی .


همچنین برای یافتن کاغذ ای از تارنما خویش , جمله ابتداییِ اولین پاراگراف ( ۷ کلمه ) را به یار و همدم علائم گفتاورد ( “ ) در گوگل جستجو نمایید . به عنوان مثال : “ این اولین جملۀ پاراگراف وبسایت من است ” می بایست صفحۀ وبسایت تان را در نتایج جستجو نشان دهد .

همچنین شما میتوانید از فرمان “ کلمه مهم www . yoursitename . com ” استفاده نمائید ( فارغ از علامتها گفتاورد ) به کارگیری فرمایید تا متوجه گردید که صفحات تحت شاخه دستگاه لیزر به صدق ایندکس شده اند یا نه . در انتها می بایست اظهار‌کرد می توانید با استفاده از Google Webmaster Tools مشکلات ایندکس صفحاتتان را شناسایی نمائید .

کلمه و واژه حیاتی , بک لینک در گوگل

رتبۀ هر وبسایتی می تواند ارتقاء یابد , چه بسا در‌صورتی‌که صفحه ها آن de - indexed شده باشند و در نتایج دستگاه لیزر جستجوی گوگل جانور نباشند . گوگل صفحات دستگاه لیزر و وب سایت هایی که از ایندکس خارج گردیده اند را نیز تحت لحاظ داراست و تاوقتی‌که مشکلاتشان برطرف نشده باشد , اجازۀ نمایش در نتایج جستجو را به آن‌ها نمی دهد .
صفحاتی که از ایندکس خارج گردیده اند احتمالا نتیجۀ مجازات الگوریتم های پنگوئن و پاندا باشند اما داشتن صفحات de - indexed به معنی این نمیباشد که شما توسط الگوریتم های پنگوئن یا پاندا تنبیه شده اید .
جریمه دستی

جریمه دستی در مقابل سایت تان میتواند باعث به تنبیه های مختلفی شود ( گهگاه شاید این تنبیه سبب پائین وارد شدن دستگاه لیزر رتبۀ تارنما شما شود و دستگاه لیزر در بعضی مورد ها چه بسا باعث de - index شدن آن گردد ) . در‌صورتی‌که شما در Webmaster tools پیامی با عنا وین “ Search Queries ” و “ Manual Actions ” اخذ نموده اید , بدانید وبسایت دستگاه لیزر شما به صورت دستی تنبیه شده‌است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *