دستگاه لیزر محلی با الگوریتم نو گوگل possum و pigeon

هر آنچه که اضطراری است دستگاه لیزر در خصوص آپ دیت رسانی الگوریتم &# دستگاه لیزر روتک ” گوگل بدانید

میخواهید بدانید اخیرا چه اتفاقی دستگاه لیزر برای مرتبه بندی جستجوی محلی افتاده است؟ جوی هاوکینز ( Joy Hawkins ) , مقاله نویس , دستگاه لیزر درخصوص آپ دیت رسانی اخیر الگوریتم محلی ( دستگاه لیزر محلی ) که کارشناسان سئوی محلی به آن می گویند “ Possum ” , مطالبی متن است .

برای افرادی که نمی دانند “ Possum ” چه می باشد بایستی بیان کنم این اسمی است که جامعه سئوکاران محلی تصمیم گرفته اند آپدیت رسانی الگوریتم محلی برای دستگاه لیزر محلی عظیمی بدهند که اولیه سپتامبر ۲۰۱۶ پیش آمده است .

فیل روزک ( Phil Rozek ) کسی بود که این نام را پیشنهاد کرد , دلیلش نیز انی بود که بخش اعظمی از صاحبان کسب و عمل ها میپندارند لیستینگ Google My Business انها از در میان رفته است , در حالی که اینطور وجود ندارد . آنها صرفا غربال گردیده اند - خودشان را به موش مردگی زده اند .

حال این به روز رسانی چه بود؟

تمام شواهد نشان می‌دهد ظاهرا این آپ دیت رسانی خاص , فقط مرتبه بندی –pack3 و Local Finder ( یا این که به عبارتی به عبارتی نتایج محلی ( دستگاه لیزر محلی ) و یا نتایج Google Maps ) را تحت تاثیر قرار داده است . ظاهرا یک آپدیت رسانی دیگر نیز است که صحیح پس از این به روز رسانی اتفاق افتاده , که نتایج ارگانیک را زیر تاثیر قرار داده است .

به لحاظ من هدف کلیدی این به روز رسانی برای تنوع بخشیدن به نتایج محلی و همینطور جلوگیری از اسپم مرتبه بندی بوده است .

مبنی بر قریه ها گزارش جايگاه بندی که محاسبه کرده ام , می گویم این وسیع ترین آپدیت رسانی محلی , از زمانی است که کبوتر در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد . یکی‌از موردها اصلی که به روز رسانی شده , فیلتر گوگل است که بر روی نتایج محلی اعمال شده است . توضیحات مختصری درباره با این الگوریتم بخوانیم .
الگوریتم کبوتر یا الگوریتم پایگون ( Pigeon )


دستگاه لیزر وبسایت الگوریتم کبوتر یا این که الگوریتم پایگون ( Pigeon ) گوگل ( پیجن تلفط درست این الگوریتم البته به پایگون معروف ) که مربوط به سال ۲۰۱۴ میباشد , موردپسند زیادی قرار گرفت . این الگوریتم به چک و ثبت مکان جغرافیایی برای سئوی محلی یا این که لوکال دستگاه لیزر ( Local SEO ) می پردازد . این الگوریتم ارتباط بین مکان جغرافیایی سایت و کاربران را از طریق های مختلفی همچون گوگل مپ تشخیص میدهد . بیشتر موضوعاتی که پیرامون این الگوریتم ارائه شده درباره ارتباط محلی میان صفحه ها گوناگون , دسته­بندی مطالب اینترنتی و اکران سریعتر نتایج جستجو به یوزرها می­باشد . هر چند رابطه محلی و نتایج جستجوی محلی ( local seo ) چیز جدیدی وجود ندارد و از خیلی وقت پیش گوگل چنین قوانینی را در جستجوهای خویش رعایت می کند ولی کاربرد عمده الگوریتم کبوتر بر روی همین مورد بنا شده‌است .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *