راهنمای جامع آپ دیت رسانی الگوریتم های دستگاه لیزر گوگل ( بخش۱ )

دستگاه لیزر گوگل هر سال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تغییر تحول در الگوریتم خود ساخت مینماید . بعضا از آنان بزرگ دستگاه لیزر و بعضی از آنها زیاد جزئی و کوچک می باشند . بعضا از این تغییرات تأیید شده و بعضی دیگر تأیید نمی‌شوند , ولی گوگل فارغ از اعتنا به نظرات سایرافراد , چپ و راست در درحال حاضر به‌روزرسانی الگوریتم خود است .

حتی‌د‌ر کمترین موقعیت , گوگل هر ساله ۵۰۰ توشه الگوریتم جستجوی خویش را تغییر می دهد . در واقع به صورت میانگین دستگاه لیزر , گوگل روزی ۱٫۳۶ تغییر دستگاه لیزر در الگوریتم خویش ساخت می نماید . از این زمینه دستگاه لیزر نتیجه می‌گیریم که گوگل به صورت آراسته در درحال حاضر دست بردن در الگوریتم دستگاه لیزر خویش است .


نمودار زیر , مهمترین تغییرات الگوریتم گوگل طی ۶ سال قبلی را نشان می دهد . ولی باید بیان کرد که فقط بخش اندکی از این تغییرات اصلی می‌باشند و اضافه آن‌ها چه بسا از نگاه کاربران نهفته می‌مانند . با این حال , جریان تغییرات به حدی است که بخش اعظمی از بازاریابان و فعالان این حوزه را نگران نموده است .

پروسه به‌روزرسانی‌های الگوریتم جستجوی گوگل – از ابتدا تا امروز

چه بسا در صورتی شما بتوانید برای یک یا این که تعدادی واژه و کلمه مهم دستگاه لیزر به صدر نتایج جستجو برسید , باز نیز هیچ تضمینی وجود ندارد که موقعیت شما استوار بماند . یک به‌روزرسانی ساده دستگاه لیزر در الگوریتم تازه گوگل قادر است شما را به قعر جدول نتایج کاوش منتقل نماید .

در واقع در در این مقاله اوکس تیم قصد دارااست هم شما را اکثر با آپ دیت ها الگوریتم های گوگل آشنا نماید و همچنین دستگاه لیزر با الگوریتم های جدید گوگل اکثر آشنا گردید و تلاش کنید وب سایت خود را به طوری طراحی نمائید که بتوانید از این بازار و موتور کاوشگر شایسته ترین استعمال را بکنید &# سایت دستگاه لیزر ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *