تارنما پیوند دستگاه لیزر ( Sitelink ) گوگل چه می باشد و چه گونه میتوان وبسایت لینک ایجاد کرد ؟

سایت پیوند ( Sitelink ) ها خط مش زیاد دستگاه لیزر موثری برای برتری داشتن به رقیبان در SERP – برگه نتایج موتور جستجو – می‌باشند . دستگاه لیزر وب سایت لینک ها باعث افزایش اعتماد بازدید کننده و جذب ترافیک هدفمند به صفحه ها داخلی سایت شما می گردند . اما درصورتی که ما وب سایت لینک نداشته باشیم چه می شود؟ چگونه آن‌ها‌را تولید کنیم؟

SERP مخفف کلمه دستگاه برش لیزر results page و به معنی صفحه نتایج موتور جستجو می‌باشد و اشاره بدین داراست که هنگامی که ما یک کلمه دارای اهمیت دستگاه لیزر را در موتورهای جستجو گر کاوش می‌کنیم ممکن است تعدادی تارنما با آن کلمه با اهمیت سناریو داده شود .

SERP یا این که ورقه نتایج موتور کاوش یا این که با به کارگیری از دستگاه لیزر یا با سود ه از sem نمایش داده شده است در قسمت سمت راست و قسمت بالای جستجوها سایت هایی که با واژه ( ad ( advertising نمایش داده شده اند با استعمال از ( ppc ( Pay - Per - Click نمایش داده می شوند .

در‌این مطلب مرحله به مرحله به شما توصیح داده خواهد شد که چه گونه می توانید برای سایت خود سایت لینک و پیوند گوگل ساخت فرمایید .
فهم معنی وب سایت لینک و پیوند

گذشته از اینکه توضیح دهم چه‌طور میتوانید وبسایت لینک و پیوند تولید کنید , میخواهم توضیح دهم که وبسایت لینک و پیوند ها چه می‌باشند و چرا حیاتی می باشند .

سایت لینک ها , لیستی از لینک های یک وبسایت می باشند که کاغذ کلیدی وبسایت دستگاه لیزر بعلاوه یک‌سری لینک و پیوند از صفحه ها داخلی آن سایت دستگاه لیزر را در تحت آن و به صورت تو رفته و در دو ستون در SERP اکران میدهند . در تصویر پایین شماره ( ۱ ) نشان دهنده پیوند کاغذ با اهمیت و شماره ( ۲ ) نشان دهنده لینک و پیوند صفحه ها داخلی می‌باشند :


در تصویر ذیل برگه سایت لینک و پیوند مرتبط با تارنما اوکس مجموعه دستگاه لیزر را در SERP مشاهده می کنید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *